Du har {{cart.length}} hold i kurven

{{shoppingCartTextDefinitions.timeoutExpireNote}} {{timeoutString}}

Om Gimle

GIMLE er oprettet den 1.1.1996 i henhold til daghøjskoleloven med grundtilskud fra Aarhus Kommune, som også har godkendt vedtægterne og virksomhedsplan 96.

MÅLSÆTNING


GIMLE's formål er at styrke enhver deltagers personlige kompetencer på folkeoplysende grundlag.
Derved styrkes deltagernes muligheder for job og uddannelse.
Skolen skal være såvel fagligt som personligt udviklende. Den skal give deltagerne almen viden -
ruste dem til at være med i det moderne samfunds udvikling - samtidig med at den forbereder dem
til konkret uddannelse eller arbejde. Derfor er afklaring af deltagernes muligheder og fremtidsplaner
en integreret del af undervisningen.

MÅLGRUPPE

GIMLE's tilbud retter sig mod alle, der er fyldt 17 år og ikke 61 år. Der må gerne optages deltagere
over 60 år uden tilskud, hvis der efter kursuslederens afgørelse er "plads" pædagogisk, fysisk og
økonomisk.
Undervisningen tilrettelægges for kortuddannede og der kræves ingen særlige forudsætninger for at
blive optaget på et af GIMLE's kurser.
GIMLE ønsker altid i sin samlede virksomhed at have tilbud, der kompenserer for udsatte gruppers
manglende uddannelse eller deltagelse i samfundslivet, herunder flygtninge og indvandrere.
GIMLE forventer engagement og aktiv deltagelse i undervisningen og optagelse kan betinges af en
forudgående personlig samtale, hvor læreren kan lodde den interesserede kursists motivation, og
kursisten kan få en klarere fornemmelse af, om dette er det rigtige kursus for vedkommende.
GIMLE er godkendt som uddannelsesansvarlig skole for den Fri Ungdoms Uddannelse.

Daghøjskolen Gimle
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Skoleleder: Torben Dreier

Telefon: 87464500

Mail: kontakt@gimle.eu

CVR: 19063046


Medlem af Fora