Håndtering af Stress, Depression og Angst

Løbende optag


Forløbet henvender sig til unge mellem 18-30 år som er udfordret af stress, depression og angst. Et forløb strækker sig som udgangspunkt over 13 uger. Der er mulighed for at tilrettelægge et skema med timereduktion, som imødekommer det besvær man er udfordret af. I takt med at der opleves bedring, i kraft af eksempelvis psykoedukationen, den relationelle kontakt, hverdagsrytmen og vejledningen, kan mødetiden flyttes, mødetimerne øges og der kan yderligere kombineres med praktik.

En mødedag på forløbet Håndtering af Stress, Depression og Angst kan starte med en meditativ øvelse, hvorefter deltagerne på skift melder ind med de tanker, oplevelser, overvejelser og udfordringer de er i aktuelt. Dette mhp. dels at få italesat sit besvær, men også for at kunne opleve at blive mødt og anerkendt af sine medkursister. Herefter undervises der og arbejdes med temaer.

At være i forløb på Håndtering af Stress, Depression og Angst, betyder at man får mulighed for at arbejde med sine begrænsninger og blive mere robust. At man kan bryde en mulig isolation og ensomhed og møde op et sted hvor anerkendelse er centralt og hvor der er mulighed for at spejle sig i med andre som kan have lignende udfordringer.

UNDERVISNINGSTEMAER:

Projektioner
Nervesystemet
Primitive forsvars- og overlevelsesmekanismer
Transaktionsanalysen
Tidlig tilknytning
Personlige rettigheder
Accept og følelser
Forandringsprocesser
Perfektionisme
Skyld og skam
Opbygning af selvværd og den psykiske bæreevne
Internaliseret mor og far
Indre barn
Vaner
Selvkærlighed
Kommunikation
Konflikter

Og meget mere………

Tilmelding sker ved henvendelse til Vejleder Rikke Moff Andersson på rma@fo-aarhus.dkKursusnummer
22-160

Pris

0,- Fyldt 25 år og fra Aarhus - selvbetaler
0,- Ledig - udenfor Aarhus

Del på Facebook


Daghøjskolen Gimle
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Skoleleder: Torben Dreier

Telefon: 87464500

Mail: kontakt@gimle.eu

CVR: 19063046


Medlem af Fora