Du har {{cart.length}} hold i kurven

{{shoppingCartTextDefinitions.timeoutExpireNote}} {{timeoutString}}

Vejledere hos Gimle

For at deltage på Gimle, møder borgeren op til en visitation. Dette mhp. at afklare hvorvidt forløbet er foreneligt med borgerens behov og ønsker, men også således at der kan aftales mødetid og mødedage.

Borgerens forløb følges af vejleder ved individuelle samtaler hver 14 dag. Her vejledes i forbindelse med evt. fravær, skema ændringer, personlige forhold, aftaler i fht psykolog, psykiater, egen læge, sagsbehandler, uddannelsesinstitutioner osv.

Borgeren kan kombinere sit forløb med yoga og meditationstimer på Mandala eller med praktik. Borgere der deltager på Potemkin, kan deltage på Håndtering af Stress, Depression og Angst eller Mandala, hvis dette er meningsfuldt.

Det er muligt at kombinere Gimleforløbet med virksomhedspraktik. Dette mhp. evt. at afsøge kommende uddannelsesønsker, for at øge sin robusthed eller evt. blot for at snuse til arbejdsmarkedet. Virksomhedskonsulenten på Gimle hjælper med at afklare, søge og tage kontakt til virksomheder.

Læs mere om vores vejledere her


Daghøjskolen Gimle
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Skoleleder: Torben Dreier

Telefon: 87464500

Mail: kontakt@gimle.eu

CVR: 19063046


Medlem af Fora